מאי 21, 2024

מישפטיפים

עצות משפטיות מעורכי הדין המובילים בישראל

רשות המסים מפרסמת סקירת הכנסות ממיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן בשנים 2013 – 2022

1 min read

בסקירה זו מוצגות התפתחויות בשוק הנדל"ן ותגובת השוק לצעדי מיסוי מקרקעין, כפי שהם משתקפים בנתונים על עסקאות נדל"ן והכנסות ממיסי מקרקעין לשנים 2013 -2022. הנתונים יוצגו  לפי פילוחים שונים, כגון: אזורי מיסוי מקרקעין, סוגי נכסים, שיעורי מס שבח ומס רכישה ועוד.

להלן עיקרי הדברים:

  • הכנסות ממיסוי מקרקעין נטו (בניכוי החזרים) בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2022 הגיעו ל- 21.7 מיליארד, לאחר שבשנת 2021 כולה הסתכמו ב- 20.8 מיליארד ₪. מדובר בשיעור גידול ריאלי של 41% בהכנסות ממס רכישה ו- 22% בהכנסות ממס שבח בתקופה ינואר – אוקטובר 2022 לעומת ינואר – אוקטובר 2021. עיקר הגידול נרשם בתחילת השנה. גידול זה התמתן במהלך השנה, ובחודשים ספטמבר – אוקטובר 2022 ירדו ההכנסות ממס רכישה ב- 27% וממס שבח ב- 7% לעומת התקופה המקבילה 2021. 
  • בינואר – יוני 2022 הסתכמה הגבייה החודשית הממוצעת של מס רכישה על דירות השקעה בכ- 290 מיליון ₪, עם 1,695 רכישות דירות השקעה בממוצע לחודש. בתקופה המקבילה ב-2021, נגבו 382 מיליון ₪ בממוצע לחודש עם 2,610 עסקאות בממוצע לחודש. מנתונים אלה עולה כי לאחר העלאת מס הרכישה, ירדה הגביה ממס רכישה על דירות השקעה בשיעור נומינלי של 24% כתוצאה מירידה של 35% בעסקאות.
  • עיקר ההכנסות ממס רכישה נגבה מרכישת דירות – 52% בשנת 2021. מתוכן 31% מדירות השקעה, 14% מרכישת דירה יחידה ו- 7% מדירות ב"המתנה" (משפרי דיור). חלק משמעותי נוסף מהכנסות מס רכישה נובע מרכישת קרקעות – 33% בשנת 2021. ההכנסות ממסים מרכישת בניינים מהוות 12% מכלל ההכנסות ממס רכישה ו- 3% הנותרים נובעים מפעולות באיגוד מקרקעין.
  • הכנסות ממס רכישה על דירות השקעה עלו משמעותית בשנת 2021 לעומת השנים 2019-2020. לצד זאת, גם ההכנסות ממס רכישה על דירות יחידות (על השווי מעל התקרה הפטורה) ועל קרקעות עלו כתוצאה מעלייה הן ברמת המחירים והן בכמות העסקאות. הכנסות ממס על רכישת 

בנינים מסחריים עלו אף הן בצורה משמעותית לעומת שנים 2020-2019 וזה משקף עליה בפעילות בנדל"ן עסקי.

  • המקור העיקרי לגביית מס שבח, הוא ממכירת קרקעות שמיועדות לדיור – 6.7 מיליארד ₪ בשנת 2021 שמהווים 53% מסך הגביה. מכירת בניינים מסחריים מהווה עוד 22%, 2.8 מיליארד ₪. כ- 15% ממס שבח נגבה ממכירת דירות מגורים: 11% ע"י אנשים פרטיים ו- 4% ע"י חברות. שינוי מהותי בשנת 2021 חל בפעולות באיגוד אשר היוו רק 4% ממס שבח בשנת 2020, עלו ב- 2021 ל- 8%.
  • ב- 2021 מכירות של דירות השקעה עלו ב- 49% ומכירות של דירה יחידה עלו ב- 56%. גם פה יוזכר כי בשנת 2021 היה היקף עסקאות חריג, בין היתר בעקבות הביקוש הגבוה לדירות טרם העלאת מס רכישה למשקיעים.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *