יולי 12, 2024

מישפטיפים

עצות משפטיות מעורכי הדין המובילים בישראל

חודש: אוקטובר 2023

1 min read

העברה ללא תמורה של דירה או נכס מקרקעין אחר היא העברת זכויות בעלות בדירה מבעליה הנוכחי לאדם אחר אליו מעבירים...

1 min read

שנת בדק זהו פרק זמן המוגדר בחוק מכר דירות אשר קובע שתיבדק הדירה תוך כדי שימוש סדיר על עצם היותה...