אוגוסט 16, 2022

מישפטיפים

עצות משפטיות מעורכי הדין המובילים בישראל

ייצוגית נגד עיריית קריית גת: גבו מחיר מלא על הצהרונים – שהסתיימו חצי שעה מוקדם מדי

1 min read
תביעה ייצוגית נגד עיריית קרית גת

תביעה ייצוגית נגד עיריית קרית גת. צילום: unsplash

שני הורים, אב ואם ממשפחות שונות, המיוצגים ע"י עוה"ד הילה רווח, הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך של יותר מ-6.5 מיליון שקלים נגד עיריית קריית גת ונגד 'מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה', עמותה המפעילה את מערך הצהרונים עבור העירייה. בבקשה לאישור תובענה הייצוגית נטען כי העירייה והעמותה עסקו בגביית יתר שלא כדין מהורים תושבי קריית גת, ששלחו את ילדיהם לצהרונים עירוניים מסובסדים. מעיריית קרית גת לא נמסרה תגובה.

על פי הבקשה, בקריית גת פועלת תוכנית 'ניצנים', פרויקט מסובסד על ידי משרד החינוך, שנועד להוזיל את עלות הצהרונים ולעודד הורים להשתלב בשוק העבודה, ואשר מיועדת בעיקר לרשויות מקומיות הנמצאות בדירוג כלכלי-חברתי נמוך.

התוכנית מאריכה למעשה את יום הלימודים עד השעה 16:00, מציעה תכנים חינוכיים, חוגי העשרה וארוחה מזינה – ומיועדת להקל על הורים עובדים. לאחר הסבסוד הממשלתי, תוכנית זו עולה להורים עד 300 ₪ לילד. עירייה רשאית לבחור להפעיל גרסה מורחבת של התוכנית, אשר מציעה שירותים נוספים לבחירת העירייה, כגון הארכת שעות הפעילות. בעבור התוכנית המורחבת העירייה רשאית לגבות מחיר גבוה יותר ממחיר התוכנית הבסיסית, כל עוד המחיר תואם את השירותים הנוספים ואינו עולה על תקרה של 585 ₪. 

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נטען כי בשלוש שנים האחרונות גבו הנתבעות את הסכום המקסימלי שנקבע למסלול המורחב, 585 שקלים לילד, ואף יותר, בעוד שבפועל לא ניתנו לילדים השירותים המגיעים להם על פי המסלול המורחב.

לטענת עו"ד רווח, העירייה והעמותה המפעילה בשמה את התוכנית, גבו מההורים את הסכום המקסימלי לתוכנית המורחבת – אך מבלי להעניק שירותים נוספים בהיקף המצדיק את המחיר המרבי ומבלי שהתוכנית אושרה על ידי ועד ההורים בעיר כפי שדורש משרד החינוך. "הרשות אינה מוסמכת לגבות את המחיר המקסימלי מההורים באופן אוטומטי", טוענת עו"ד רווח בתובענה.

יתרה מכך, על פי הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הצהרונים שהשתתפו בתוכנית 'ניצנים' בקריית גת פעלו בשלוש השנים האחרונות עד השעה 16:30 בלבד, במקום עד 17:00 כפי שנהוג ברשויות אחרות המפעילות את התוכנית המורחבת. "התוכנית הבסיסית כוללת הפעלת צהרונים עד 16:00. התוכנית המורחבת, המיועדת במיוחד להורים עובדים, כוללת הפעלת צהרונים עד השעה 17:00 – בשום מקום בתוכנית ניצנים לא התאפשרה פתיחה של הצהרונים עד לשעה 16:30 בלבד" טוענת עוה"ד רווח. לא רק שהעירייה גבתה מחיר מלא עבור שעות פעילות מקוצרות, היא קנסה הורים שאיחרו לאסוף את ילדיהם מהגן.

כמו כן, נטעו בבקשה, כי ההורים שהשתתפו בתוכנית נדרשו לשלם דמי רישום בסך 150 שקלים, שאסור היה לגבותם. "הרשות המקומית אינה אמורה להטיל הוצאות אלו על ההורים, בוודאי כשיש בכך לייקר את ההשתתפות בתוכנית מעבר למחיר המירבי שהתיר משרד החינוך", טוענת עו"ד רווח.

מנגד, פעילויות בחופשה שנכללות בתוכנית המורחבת של תוכנית 'ניצנים', אך לא נכללות במסגרת התוכנית הבסיסית, הופעלו בקרית גת, ועל כן סכומי ההטבות הללו קוזזו מסך התובענה הייצוגית אותה הגישה עוה"ד רווח נגד העירייה והעמותה. 

בבקשה נטען בין השאר, כי כבר בשנה שעברה פנו ההורים לראש עיריית קריית גת על מנת להאריך את פעילות הצהרונים בחצי שעה נוספת, אולם, לטענת התובעים, הם זכו להתעלמות. גם בקשתם מיולי השנה לפי חוק חופש המידע לקבל לידיהם את התחשיב שלפיו נקבע מחיר התוכנית – – נתקלה בהתעלמות דומה לטענתם.

עוד נטען בבקשה כי גם פנייתם של ההורים לעמותה המפעילה את הצהרונים כדי לברר על מה בדיוק הם משלמים לא ממש נענתה. "תשובה ברורה לא הגיעה", טוענת עו"ד רווח, "אך עקב הפניה מנהל המרכז מיהר להבטיח כי בעתיד שעות הפעילות של הצהרונים יורחבו עד 17:00". 

עו''ד הילה רווח
עו"ד הילה רווח. צילום: תומר שונם הלוי

לדברי עו"ד רווח, השנה הורחבה פעילות הצהרונים המשתתפים בתוכנית עד 17:00, מבלי לקזז בשירותים אחרים, עובדה שלטענתה מצביעה על כך שהנתבעות גבו גביית יתר מההורים בשנים הקודמות. במאמר מוסגר מציינת עוה"ד רווח כי הרשויות אינן מורשות לגבות תוספת תשלום מן ההורים המשתתפים בתוכנית 'ניצנים', וכי נאסר עליהן לגבות מההורים כספים מעל לתעריף המקסימלי של המסלולים השונים. 

"…הימנעות המשיבות ממתן תשובה ברורה בדבר רכיבי התוכנית המורחבת ועלותם, מחזקת את החשד כי במשך שלוש שנים בה הופעלה התוכנית נגבה מההורים מחיר שעלה על שווי השירותים שניתנו בפועל, לפי תעריפון משרד החינוך" נטען בבקשה.

לדברי עו"ד רווח, גבייה עודפת זו עולה כדי מעשה הטעיה ואי-גילוי כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט, גזל ותרמית כמשמעותם בפקודת הנזיקין, והפרת חובת תום הלב ביחסים חוזיים. "הפרות אלה מזכות את המבקשים בהשבת הסכומים העודפים שנגבו בניגוד לדין", כתבה.

במסגרת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית העריכה עו"ד רווח שכ-100 מתוך 160 גנים בקריית גת השתתפו במסגרת 'ניצנים', וכי כל משפחה שהשתתפה בפרויקט שילמה ביתר כ-72 שקלים לכל ילד, לחודש, וזאת במשך שלוש שנים. הסך הכולל שנגבה ביתר מההורים, לפי הערכת עו"ד רווח, עומד על כ-6.5 מיליון שקלים אותם העירייה ומרכז מריאן מתבקשים להחזיר להורים הנפגעים.

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית קרית גת הוגשה בימים אלה לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע. טרם הוגשו כתבי הגנה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.