אוגוסט 16, 2022

מישפטיפים

עצות משפטיות מעורכי הדין המובילים בישראל

הלכות השיתוף בין בני הזוג

1 min read

חזקת שיתוף היא כלל משפטי אשר נקבע בפסיקה על ידי בית המשפט. כלל זה מסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושים בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש במקרה של פרידה של ידועים בציבור.

חזקת השיתוף קובעת כי בני זוג אשר מנהלים אורח חיים תקין יחד וההתנהגות שלהם מגלה מאמץ כלכלי משותף, תקום חזקה אשר כלל הרכוש והנכסים שהם צוברים במהלך חייהם המשותפים יהיו בבעלות המשותפת שלהם, כלומר, כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי ל-50 אחוזים מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים. חשוב מאוד לדעת כי אם ישנם מקרים שבהם גם אם תנאי החזקה המשותפת מתקיימים, הרי שהיא עלולה להתבטל אם רואים שהצדדים התכוונו שלא יהיה ביניהם שיתוף ביחס לנכסים מסוימים או באופן כללי. בית המשפט יכול להכריז על קיום שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים של בני הזוג בהתאם לנסיבות כאלה ואחרות, גם אם מדובר על נכסים אשר נתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג.

חזקת שיתוף- על מי היא חלה?

חזקת השיתוף חלה על בני זוג אשר עונים על התנאים הבאים: אם הם כאמור נישאו לפני מועד הכניסה של לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג, כלומר, לפני 01.01.1974, אם בני הזוג הם ידועים בציבור או בני הזוג הם מאותו המין.

מה ההבדל בין הסדר איזון משאבים לחזקת השיתוף?

לפי הסדר איזון משאבים, נכסים שהגיעו לילד אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, יחשבו משותפים באופן אוטומטי אלא אם כן הוכח אחרת. בהתאם לחזקת השיתוף לעומת הזאת הנכסים שיגיעו לאחד מבני הזוג במהלך חייהם המשותפים לא יהיו שייכים באופן אוטומטי לשני בני הזוג ויהיה צורך שיתקיימו תנאים מסוימים כדי שחזקת השיתוף תחול עליהם.

עוד הבדל הוא שלפי הסדר איזון משאבים, במידה ובני הזוג ייפרדו, הנכסים יחולקו באופן שבו הצד האמיד יותר ישלם לצד השני את שווי ההפרש. לפי חזקת השיתוף, השיתוף תמיד יהיה שווה בשווה, גם אם יש בן זוג אמיד יותר ואמיד פחות. גם בהסכם ממון וגם בחזקת השיתוף, יש אפשרות להוכיח כי למרות שלא מתקיים שיתוף כללי בנכס, עשוי להתקיים שיתוף כלשהו.

באיזה מקרים תחול חזקת שיתוף?

חזקת שיתוף היא לא דבר אוטומטי ומי שמבקש להחיל את החזקה צריך להוכיח כי הוא ובן הזוג שלו מנהלים יחד חיים משותפים תקינים. באופן כללי יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, הם ניהלו יחד חיים משותפים ותקינים. כמו כן, יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בניהול הקופה המשותפת ובפרנסת המשפחה באופן שבו התאפשרה הצבירה של הרכוש. המאמץ המשותף צריך להיות תרומה לפרנסה בעבודות בית והן בעבודה חיצונית. כדי להוכיח את המאמץ המשותף, לא חייב שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת נכס ודי בכך שהוא נרכש במאמץ משותף.

על איזה נכסים חלה חזקת השיתוף?

חזקת שיתוף יכולה לחול על כל זכות או נכס שיש לה שווי כלכלי לרבות דירת מגורים משותפת של בני הזוג, גם אם אחד מהם השקיע יותר כסף בתהליך רכישתה, זכויות סוציאליות שצבר אחד מבני הזוג במהלך חיי השיתוף כגון: קרן פנסיה, פיצויי פיטורין, הפרשות לקופת גמל ועוד. חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים עסקיים גם אם הפועל הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג. כמו כן, החזקה יכולה לחול על נכסי קריירה ועל מוניטין גם אם הם נצברו רק על ידי אחד מבני הזוג. החזקה יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך יש אפשרות ללמוד מהנסיבות שהייתה לבן הזוג של שמו רשום הנכס כוונת שיתוף. כך לדוגמא, אם בני הזוג ערכו צוואה הדדית, ניתן להסיק מכך שראו בכל רכושם כמשותף ועל כן הורישו אותו אחד לשני במקרה שאחד מהם ימות לפני השני.

חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך ניתן ללמוד מהנסיבות שהייתה לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.

כדי לממש את חזקת השיתוף, יש צורך שבן הזוג התובע את החלת החזקה על הנכסים והרכוש שצברו בני הזוג במהלך תקופת חייהם המשותפת, יוכיח לבית המשפט הדן בנושא את התנאים לתחולת חזקת השיתוף. לאחר שהתובע מציג ראיות להקצת חזקת שיתוף, על הנתבע להביא ראיות שמטרתן לסתור את החזקה.

**המידע הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.