יוני 20, 2024

מישפטיפים

עצות משפטיות מעורכי הדין המובילים בישראל

בית המשפט פיטר נאמן הקדש ציבורי שלא עמד בחובת האמון המוגברת החלה עליו

המחשה. לצילום אין שום קשר לנאמר בכתבה. צילום: מישפטיפים

במסגרת הפיקוח של יחידת ההקדשות ברשות התאגידים, במשרד המשפטים, על תקינות התנהלות נאמנים בהקדשות ציבוריים, הגישה היחידה תביעה יזומה לפיטוריו של נאמן ההקדש ע"ש אברהם יצחק לרנר. במשך שנים נאמן ההקדש לא פעל לפתיחת חשבון בנק אליו יועברו כספי ההקדש, כך שמטרות ההקדש לא מומשו במשך כחמש שנים, החל מיום רישום ההקדש. לאחר שניסיונותיה של היחידה לשיתוף פעולה מלא עם הנאמן לצורך קידום המטרות לא צלחו, הוגשה תביעה לפיטורי הנאמן ומינויו של נאמן חליפי.

ההקדש ע"ש אברהם יצחק לרנר כולל כספים בהיקף של מעל מיליון ₪, אשר נועדו לתמיכה בארגונים העוסקים בתרבות היידיש.

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע, כי הנאמן "לא פעל באופן המועיל ביותר ולא נקט בשקידה סבירה, כמצופה מנאמן הקדש, שחלה עליו חובת אמון מוגברת". בית המשפט ראה בעיכוב המשמעותי והבלתי סביר של הנאמן בפתיחת חשבון נאמנות, אי נקיטת פעולות להעברת הכספים לחשבון ההקדש ואי הגשת בקשה למתן הוראות לחלוקת כספי ההקדש – ככשלים המצדיקים את החלפתו בנאמן אחר.

מרשות התאגידים נמסר: "יחידת ההקדשות ברשות התאגידים פועלת כדי להבטיח, שנכסי ההקדשות הציבוריים ישמשו לקידום המטרות הציבוריות, בהתאם לרצון המקדישים. לשם כך, היחידה מקיימת פגישות שוטפות עם נאמנים, מפעילה פיקוחי שטח ובקורות עומק, ואף מגישה הליכים לבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ במידת הצורך. פסק הדין שניתן מעגן את חובת האמון המוגברת החלה על נאמן של הקדש, ומהווה אבן דרך חשובה בפיקוח על הנאמנים האמונים על הגשמת מטרות ההקדש."

"יחידת ההקדשות תוסיף לפעול לשמירה על רצון המקדישים, ועל מימוש המטרות הציבוריות כפי שנקבעו על ידם."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *